(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas
NUUS & GEBEURTENISSE
Vakante poste
AFLAAI INLIGTING:
AflosposVakantepos

Aflos pos  en Graad 10 Engelse Pos beskikbaar....lees meer

Ons streef daarna om gedissiplineerde, koersvaste leerlinge die wêreld in te stuur.
Ons wil graag met woord en daad ons gemeenskap dien.
Ons glo dat ons ouers, onderwysers en leerders gerespekteer moet word.
Ons woord is ons eer.
Kontak ons Tel: (013) 665 2351/2
(013) 665 1816/21

Faks: (013) 665 1570
086 600 8177

Epos: admin@delmashs.co.za

Privaat sak x 1010
Delmas
2210
D6 School Communicator Click here to download the D6 School Communicator
Aanwysings
HS Delmas op Facebook