(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas
Mnr Lampies Jonker is al vir 22 jaar Koshuisvader. Hy het 'n hope kinders deur Hoerskool Delmas se koshuis versorg en bygestaan.

Hy is 'n kalm rusige vaderfiguur vir baie kinders gewees deur die jare.  Hy tree 31 Julie uit die amp as Koshuisvader en ook as onderhoof van die skool.

Baie dankie Meneer Lampies vir baie jare se onbaatsugtig diens, leiding en omgee. 

Die koshuis sal ook voortaan as die LAMPIES JONKER KOSHUIS bekendstaan.

 

Koshuishoofmeisie, Sue-Linda Hugo lees vir n gedig voor


Pragtige gedekte tafels

Meneer Lampies kry n spreekbeurt

Van die Koshuisseuns