(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas
GROOT PRET
Elke jaar is die geleentheid ten bate van die koshuis 'n groot pret geleentheid.

Daar is voornemende Dellies en ook 'n tydjie om te ontspan voor eksamen vir die huidige Dellies.

Daar word sommer ook in goeie gees teen mekaar deelgeneem.

Dit is 'n heerlike geesbou aangeleentheid