(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas
NUUS & GEBEURTENISSE

Ons streef daarna om gedissiplineerde, koersvaste leerlinge die wêreld in te stuur.
Ons wil graag met woord en daad ons gemeenskap dien.
Ons glo dat ons ouers, onderwysers en leerders gerespekteer moet word.
Ons woord is ons eer.
Kontak ons Tel: (013) 665 2351/2
(013) 665 1816/21

Faks: (013) 665 1570
086 600 8177

Epos: admin@delmashs.co.za

Privaat sak x 1010
Delmas
2210
d6 Connect Click here to download the
d6 Connect
Aanwysings
HS Delmas op Facebook