Koshuis Inligting
Hoƫrskool Delmas Koshuis
Koshuisvader:
Mnr. H Klindt
Kontaknommer: 079 460 6598
 
Koshuis Finansies:
Mev. H Botes
Kantoorure: Weeksdae vanaf 07h30 tot 14h00
Kontaknommer:   013 665 2351
 
Matrone:
Mnr. D Berry
Kontaknommer vir mediese reëlings:  073 827 8493
Mev. Y Berry
Kontaknommer vir mediese reëlings:  076 782 6646
 
Kontak die koshuis:
Privaat sak  x 1010 
Delmas
2210
Epos: koshuis@delmashs.co.za
Tel: (013) 665 2351/2
Faks: (013) 665 1570
086 600 817

Benoeming van Koshuis
Etos - Hoƫrskool Delmas Koshuis
Die koshuis, as deel van Hoërskool Delmas, streef 'n etos van Christelike liefde na, volgens die gebod en voorbeeld van Christus in Matt. 11:37-39:
 
"Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die grootste en die eerste gebod.  En die tweede, wat hiermee gelyk staan is:  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself."
 
Daarom tree alle inwoners te alle tye met respek, vriendelikheid, bedagsaamheid en lojaliteit op teenoor mekaar as persoon en mekaar se eiendom. Hierdie maatstaf sal dan ook te alle tye gebruik word met die beoordeling van gedrag en optredes van dissiplinêre aangeleenthede.
 
Die doel van ons koshuis is om 'n geborge tuiste te skep vir inwoners sodat elke leerling volle geleentheid het om na vermoë gebalanseerd te ontwikkel en te presteer, eerstens op akademiese gebied maar ook ten opsigte van persoonlikheid en op sport- en kulturele gebied.
 
Die doel van koshuisreëls is ter wille van die ordelike verloop van sake en om vir elke individu ruimte te skep om ons etos en doelstelling te kan uitleef.  Dit is onmoontlik om vir elke situasie 'n reël te skep.  Waar 'n reël ten opsigte van 'n spesifieke situasie ontbreek of onduidelik is, geld die normale opvoedkundige beginsels en norme volgens die oordeel van die Hoof, Senior Koshuisvader of die personeellid aan diens wat die situasie hanteer.
ADRES 1 Hendrik Verwoerd Ave,
Delmas West,
Delmas,
2210

Privaat sak x 1010
Delmas
2210
KONTAK ONS Faks: (013) 665 1570 | 086 600 8177

(013) 665 2351
(013) 665 2352

admin@delmashs.co.za

NAVRAE
      © 2024 Hoërskool Delmas - All rights reserved   |   Website Terms    
× Privacy Policy As required by law this privacy policy will contain information on how Hoërskool Delmas collect and use personal information. This privacy policy will also contain information regarding the rights of Users to this website.

A User refers to a natural and juristic person to whom personal information relates.

This website may collect certain information about a User's behaviour, what pages was visited, how the User got to this website and the time the User spend on this website.

This website may also collect personal information obtained directly through Hoërskool Delmas's online forms when completed by Users. This information includes, but is not limited to, the person's name, contact details, email and enquiries posted for assistance.

Hoërskool Delmas may process personal information to be used for the following, but not limited to:
  • Communication
  • Providing a specific service
  • Providing a value added experience or service to visitors
  • Complying with regulatory and legal obligations
  • Marketing and promotional services
  • Internal operational purpose

Hoërskool Delmas will store personal information only for as long as reasonably necessary and in accordance with the law.

We have implemented appropriate technical measures (such as using login features) to help us keep all information secure, accurate, current, and complete to ensure protection of personal information.

Users to this website may also exercise their right to object to processing of their personal information. Objection to processing personal information can be sent to the contact details provided here below.
admin@delmashs.co.za

Hoërskool Delmas reserves the right to amend our privacy policy or add to it at any time to address new issues and will upload the updated version to our website.

By using this website, the User signify the User's acceptance of our privacy policy. If the User do not agree to this policy, please do not use this website. The User's continued use of the website following the posting of changes to our privacy policy will mean that the User accept those changes.