(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas
Koshuisfooie 2020

Registrasiefooi (eenmalig): R500
Maandfooie: R (vir 11 maande)R2900

Naweek per koshuisleerder (slegs met vooraf toestemming): R500

Bankbesonderhede:
FNB Delmas
Rekeningnr.: 6217 948 9820
Takkode: 270 244
Verwysing: Leerder se naam en van