(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas
Mpumalanga Landsdiens verteenwoordigers 2019

Die Provinsialekamp was 'n fees.

Tydens die Kamp is die MP Nasionalespan gekies.

BAIE GELUK JULLE!

Stian van Niekerk is aangewys as junior Mpumalanga Kampleier en Findlay Shortt as Senior Mpumalanga Kampleier.