(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas
HO√čRSKOOL DELMAS VAKKEUSES

GRAAD 8 - 9

GRAAD 10-12

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels 1st Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Sosiale Wetenskap
 • Tegnologie
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskap
 • Rekeningkunde

 

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels 1st Addisionele Taal
 • English Home Language
 • Afrikaans 1st Additional Language
 • Wiskunde / Mathematics
 • Wiskunde geletterdheid / Mathematical Literacy
 • Fisiese Wetenskap / Physical Sciences
 • Lewenswetenskap / Life Sciences
 • Geografie / Geography
 • Besigheidstudies / Business studies
 • Rekeningkunde
 • Verbruikerstudies
 • Toerisme
 • Rekenaar Toepassings Tegnologie (RTT)
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp
 • Siviele Tegnologie
 • Lewensoriëntering (Verpligtend)
 • DRAMA (kan slegs as 'n ekstra/buitemuurs vak geneem word)

 

.

VASTE PAKKETTE

Siviele Tegnologie mag slegs saam met die volgende vakke geneem word:    

 • Wiskunde
 • Fisiese Wetenskap
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp    

Fisiese Wetenskap en Rekeningkunde mag slegs met Wiskunde geneem word.