(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas
BELANGRIKE INGLIGTING IVM REGISTRASIE

GEEN SUBSIDIE aansoeke sal aanvaar word sonder AL die nodige dokumentasie nie en ouers sal verantwoordelik wees vir skoolgelde tot die aansoek volledig ingehandig is.

 

* Geldige Gesertifiseerde ID dokument van BEIDE OUERS

* Gesertifiseerde ID of GEBOORTESERTIFIKAAT van leerling

* OORSPRONKLIKE munisipaliteit rekening vir bewys van adres

* Laaste RAPPORT (slegs vir nuwe leerlinge)
 


Skoolgelde 2020

Registrasiefooi (eenmalig):  R600

Skoolfonds per maand (11 maande): R1550

Boekgelde en 1e Maandgeld betaalbaar by registrasie

Skoolrekening

Hoerskool Delmas Bedryfsrekening

FNB DELMAS

Takkode 270244

Reknr 62179483658