Etos
Ons Erekode:
Ons gee die ereplek aan God en Sy Woord in ons lewe en streef die Christelike lewensbeginsels na.
Ons staan vir ons Taal, ons Nasie en ons Land en verdedig dit met ons hele hart en siel.
Ons streef daarna om te alle tye en onder alle omstandighede gedissiplineerde, koersvaste
Christen-Afrikaners te wees.
Ons hou die tradisie en erfenis van ons voorvaders in ere.
Ons dien ons skool en gemeenskap sonder bymotiewe en handhaaf lojaliteit daarna met woord en daad.
Ons streef daarna om vriendelik, hulpvaardig en diensvaardig te wees teenoor ons medemens, veral teenoor die swakkeres en eensames.
Ons respekteer ons ouers, onderwysers en opvoeders en betoon beleefdheid teenoor ons gelykes, ons meerderes en ons minderes.
Ons glo dat elke mens ‘n lewenstaak het om te vervul, daarom woeker ons met die talente wat aan ons toevertrou is.
Ons woord is ons eer en ons staan en val daarby.
Ons is daarop gesteld om onsself, ons werk en ons omgewing netjies en rein te hou.
Ons glo dat sukses geleë is in die presiese, korrekte nougesette uitvoering van opdragte.
Ons glo dat die vrese van die Here die beginsel van die wysheid is.
ADRES 1 Hendrik Verwoerd Ave,
Delmas West,
Delmas,
2210

Privaat sak x 1010
Delmas
2210
KONTAK ONS Faks: (013) 665 1570 | 086 600 8177

(013) 665 2351
(013) 665 2352

admin@delmashs.co.za

NAVRAE
      © 2024 Hoërskool Delmas - All rights reserved   |   Website Terms    
× Privacy Policy As required by law this privacy policy will contain information on how Hoërskool Delmas collect and use personal information. This privacy policy will also contain information regarding the rights of Users to this website.

A User refers to a natural and juristic person to whom personal information relates.

This website may collect certain information about a User's behaviour, what pages was visited, how the User got to this website and the time the User spend on this website.

This website may also collect personal information obtained directly through Hoërskool Delmas's online forms when completed by Users. This information includes, but is not limited to, the person's name, contact details, email and enquiries posted for assistance.

Hoërskool Delmas may process personal information to be used for the following, but not limited to:
  • Communication
  • Providing a specific service
  • Providing a value added experience or service to visitors
  • Complying with regulatory and legal obligations
  • Marketing and promotional services
  • Internal operational purpose

Hoërskool Delmas will store personal information only for as long as reasonably necessary and in accordance with the law.

We have implemented appropriate technical measures (such as using login features) to help us keep all information secure, accurate, current, and complete to ensure protection of personal information.

Users to this website may also exercise their right to object to processing of their personal information. Objection to processing personal information can be sent to the contact details provided here below.
admin@delmashs.co.za

Hoërskool Delmas reserves the right to amend our privacy policy or add to it at any time to address new issues and will upload the updated version to our website.

By using this website, the User signify the User's acceptance of our privacy policy. If the User do not agree to this policy, please do not use this website. The User's continued use of the website following the posting of changes to our privacy policy will mean that the User accept those changes.