(013) 665 2351/2 admin@delmashs.co.za

Hoërskool
Delmas

Hoërskool Delmas het nie maar net ontstaan nie; nie maar net gegroei uit die laerskool nie. Nee, dit is' n verhaal van stryd en struweling, van pleit en oortuig en dit met mense en instansies buite Delmas.

 

Die eerste St 9-klas begin Januarie 1953 in die laerskool en die eerste matriek klas skryf in Desember 1954. Op 4 Februarie 1956 word die hoeksteen van die skool gelê "daar op die rooi bult" deur Dr LM Meyer, Adjunk-Direkteur van Onderwys, op 'n reënerige dag. Bouwerk het so vinnig gevorder, dat die gebou 'n raps meer as 'n jaar later, op 9 April 1957 in gebruik geneem kon word, maar die amptelike inwyding sou eers in Augustus 1957 tydens 'n groot kermis plaasvind …op 'n koue reënerige dag.


Op 9 April 1957 vergader al die leerlinge, personeel, ouers en komiteelede by die laerskool. Na Godsdiens vertrek almal in feestelike optog na die bult onder gebeier en geskal van die kadetorkes. Na al die toesprake besigtig almal die nuwe gebou, geniet verversings en so word 'n nuwe bladsy geskryf in die geskiedenis van onderwys op Delmas.


In Januarie 1965 klim die leerlingtal tot 510. Die eerste Groentjie konsert word gehou wat die besondere talent van die nuwelinge uitbeeld en met 'n atletiekbyeenkoms word die nuwe atletiekdrag in gebruik geneem.


Op 4 Mei 1974 vind die inwyding van die volledig vergrote sportkompleks plaas deur die Adjunk-Direkteur van Onderwys, Prof. JH Jooste: Kleedkamers en stoorkamers by die pawiljoen; 'n aparte klubgebou by die tennisbane; 4 tennisbane, 3 rugbyvelde, 6 korfbalbane, 3 hokkievelde; 'n skietbaan en swembad, terwyl' n tweede pawiljoen en 'n asbaan vir atletiek reeds in die beplanning stadium is.


Op 4 Februarie 1977 vier die skool sy mondigwording. 'n Hele aantal hooggeplaastes, ouers en oudleerling wat die hoeksteenlegging op 4 Februarie
1956 bygewoon het, is teenwoordig as die hoof 'n gedenkplaat by die hoofingang onthul om die geleentheid te herdenk.


In 1979 het die skool begin met 539 leerlinge en' n pragtige nuwe pawiljoen. Geskiedenis is gemaak in 1980 deurdat die eerste Interhoër atletiekbyeenkoms hier aangebied word en die skool het geen moeite ondervind om almal te akkommodeer nie.